نرخنامه ترجمه رسمی

این نرخنامه از تاریخ ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۷ در همه دفاتر ترجمه قابل اجراست

ردیف

نوع سند

انگلیسی

غیرانگلیسی

۱

ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی ( هر ترم )

۱۵۰.۰۰۰

۱۸۰.۰۰۰

۲

ریز نمرات دانشگاه ( هر ترم )

۱۸۰.۰۰۰

۲۲۰.۰۰۰

۳

کارت شناسایی

۲۰۰.۰۰۰

 

۲۵۰.۰۰۰

 

۴

کارت معافیت

۵

کارت ملی

۶

شناسنامه

۲۵۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰

۷

ابلاغیه، اخطار قضایی

۳۰۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰

۸

برگه مرخصی

۹

توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی )

۱۰

جواز اشتغال به کار

۱۱

حکم بازنشستگی ( کوچک )

۱۲

دفترچه بیمه

۱۳

دیپلم پا یان تحصیلات متوسطه یا پیش
دانشگاهی

۱۴

ریز نمرات دبستان ، راهنمایی ( هر سال )

۱۵

سند تلفن همراه

۱۶

فیش مستمری ( کوچک )

۱۷

کارت بازرگانی هوشمند

۱۸

کارت عضویت نظام مهندسی

۱۹

کارت نظام پزشکی

۲۰

کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

۲۱

کارت پایان خدمت

۲۲

گزارش ورود و خروج از کشور

۲۳

گواهی اشتغال به تحصیل

۲۴

گواهی تجرد، تولد، فوت

۲۵

گواهینامه رانندگی

۲۶

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

۲۷

گواهی عدم خسارت خودرو ( نیم برگ )

۲۸

گواهی عدم سوء پیشینه

۲۹

گذرنامه ( بدون روادید )

۳۵۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰

۳۰

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ( کوچک )

۴۰۰.۰۰۰

۵۰۰.۰۰۰

۳۱

اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی ( هر صفحه )

۴۵۰.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰

۳۲

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

۳۳

انواع قبض ( مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و … )

۳۴

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی ( هر صفحه )

۳۵

برگ آزمایش پزشکی ( کوچک )

۳۶

برگ جلب ، اخطاریه

۳۷

برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی ( هر صفحه )

۳۸

پروانه دائم پزشکی

۳۹

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

۴۰

پروانه نشر و انتشارات

۴۱

پروانه وکالت

۴۲

پرینت های بانکی کوچک ( تا ۱۰ سطر )

۴۳

تقدیرنامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی ( کوچک )

۴۴

ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع

۴۵

جواز دفن

۴۶

جواز کسب

۴۷

ریز مکالمات تلفن ( هر صفحه )

۴۸

سرفصل دروس ( هر صفحه )

۴۹

سند وسائط نقلیه سبک

۵۰

فیش حقوقی ( کوچک )

۵۱

فیش مستمری ( بزگ )

۵۲

کارت مباشرت

۵۳

کارنامه توصیفی ابتدائی ( هر صفحه )

۵۴

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن

۵۵

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

۵۶

گواهی بانکی یا سپرده بانکی

۵۷

گواهی پایان تحصیلات کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا

۵۸

گواهی فنی و حرفه ای ( یک رو )

۵۹

گواهی عدم خسارت خودرو ( تمام برگ )

۶۰

گواهی ها ( سایر موارد )

۶۱

لیست بیمه کارکنان کوچک ( تا ده نفر )

۶۲

حکم افزایش حقوق ، حکم بازنشستگی

۵۰۰.۰۰۰

۶۲۰.۰۰۰

۶۳

آگهی تأسیس شرکتها روزنامه رسمی، ثبت شرکت ها هر ۲ ۰ سطر

۶۰۰.۰۰۰

۷۲۰.۰۰۰

۶۴

اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری ( هر صفحه )

۶۵

اساسنامه، ثبت شرکت غیرفرمی ( هر صفحه )

۶۶

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه ( هر صفحه )

۶۷

ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی ( هر صفحه )

۶۸

تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی ( بزرگ )

۶۹

پروانه پایان کار ساختمان ( هر صفحه )

۷۰

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه )

۷۱

پروانه مهندسی ( هر صفحه )

۷۲

پرینت های بانکی بزرگ ( بیش از ۱۰ سطر )

۷۳

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی

۷۴

دفترچه بازرگانی

۷۵

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ( بزرگ ) هر ۲۰ سطر

۷۶

فیش حقوقی ( بزرگ )

۷۷

قرارداد استخدامی ( هر صفحه )

۷۸

کارت شناسایی کارگاه ( ر صفحه )

۷۹

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانون ( هر صفحه )

۸۰

گواهی حصر وراثت

۸۱

لیست بیمه کارکنان بزرگ ( هر صفحه )

۸۲

مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحه )

۸۳

موافقت اصولی

۸۴

دفترچه وکالت

۶۵۰.۰۰۰

۸۲۰.۰۰۰

۸۵

اوراق محضری ( تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه )( هرصفحه )

۷۵۰.۰۰۰

۹۰۰.۰۰۰

۸۶

بارنامه ( هرصفحه )

۸۷

برگ آزمایش پزشکی ( بزرگ )

۸۸

برگ سبز گمرکی ( هر صفحه )

۸۹

برگ نظریه کارشناسی ملک

۹۰

پروانه بهره برداری ( پشت و رو )

۹۱

جواز تأسیس

۹۲

سند ازدواج یا رونوشت آن

۹۳

سند وسائط نقلیه سنگین

۹۴

سند مالکیت ( دفترچه ای )

۹۵

قیم نامه ( هر صفحه )

۹۶

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

۹۷

مالیات بر ارث ( هر صفحه )

۹۸

وکالتنامه ( نیم برگ )

۹۹

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه ( پشت و رو )

۱.۰۵۰.۰۰۰

۱.۲۶۰.۰۰۰

۱۰۰

اوراق قضایی ( دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی ) ( هر صفحه )

۱۰۱

سند طلاق یا رونوشت آن

۱۰۲

سند مالکیت ( تک برگی )

۱۰۳

قرارداد ( هر صفحه )

۱۰۴

وکالتنامه بزرگ ( هر صفحه )

تبصره ۱ – در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۷۵.۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

الف – هزینه های دفتری (کپی، پلمب و … )

ب – ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید

پ – ترجمه هر انتقال در سند ملک

تبصره ۲ – برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۳۰.۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳ – هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵٪ هزینه ترجمه می باشد.

تبصره ۴ – هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰.۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۵ – منظور از هر صفحه، صفحات ۴ A‌ تا ۲۰ سطر می باشد.